Çocuklarda Akademik Başarı

Çocuklarda Akademik Başarı

    Başarı, okul ortamında belirli bir ders ya da akademik programlardan öğrencinin ne derece yararlandığının bir ölçüsü veya göstergesidir. Okuldaki başarı ise bir akademik programdaki derslerden öğrencinin aldığı notların ya da puanlarının ortalaması olarak düşünülebilir.Bireyin akademik başarısını etkileyen birçok faktör vardır. Bunlardan en önemlileri kişisel özellikler,okul ortamı ve bireyin aile ortamıdır.

1.Kişisel Özellikler

  Kişisel özellikler arasında zeka,öğrenme hızı,yetenek,öğrenme stili,motivasyon,ders çalışma alışkanlıkları gibi bireye özgü öğrenmeyi dolayısıyla da akademik başarıyı etkileyen faktörler yer alır.

     Zeka seviyesinin normalin altında ya da üstünde olan çocuklarda, öğrenme hızı,odaklanma süresi farklılık gösterebildiği için özel eğitim gerekebilir.Bunun yanında öğrenme stili genelde ihmal edilen ancak çocuk ve gençlerde başarının kilit noktalarından biri olabilmektedir. Üç tip öğrenme stili mevcuttur; Görsel,işitsel ve dokunsal.Eğer bireye uygun öğrenme stilleriyle bilgiyi kalıcı hale getirilmeye çalışılmıyorsa kişi zorlanabilir,motivasyon kaybı yaşayabilir. Ailelerin çocuklarının öğrenme stillerine göre onları desteklemeleri bu açıdan uygun olacaktır.Bir diğer önemli konu ise motivasyondur.Motivasyon içsel ve dışsal etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterir.Bazıları kendi koyduğu hedeflere ulaşmaktan,kendi motivasyonunu yüksek tutmaktan hoşlanırken bazıları ödül,takdir gibi dışsal faktörler sayesinde çaba göstermektedir. Ailelerin motivasyon kaynaklarına göre çocukları desteklemeleri gerekebilir.

2.Okul Ortamı

Okul ortamında başarıyı etkileyen en önemli faktörler sırasıyla öğretmenler,sosyal çevre,eğitim sistemi ve okul yönetimidir.Öğrenme-öğretme aşamasında başarıyı etkileyen en kritik kişi öğretmedir. Öğretmenin öğrencisini iyi tanıması,sevecen olması,hoşgörülü olması öğrencilerin daha başarılı olmasını sağlamaktadır. İkinci en önemli unsur ise okuldaki sosyal çevre yani kişinin arkadaş ortamıdır. Arkadaşların destekleyici,hoşgörülü olması,paylaşımda bulunulması,birlikte ders çalışılması gibi unsurlar başarıyı etkilemektedir. Eğitim programının çocuğun yetenek ve seviyesine uygun olması yine önemli bir faktörken okul yönetimi öğrencinin başarısında dolaylı yoldan etki eder. Eğitimdeki yenilikleri takip eden,öğretmenlerine hoşgörülü yaklaşan,okul ve öğrencilerin ihtiyaçlarını gözeten bi idarenin olması başarıyı hiç şüphesiz arttırmaktadır.

 

3.Aile Ortamı

Aile ortamı akademik başarının en önemli ayağıdır.Ailenin sosyo-ekonomik durumu,eğitime ne kadar katıldığı,ailenin eğitim düzeyi ve çocuklara karşı tutumu başarıyı büyük oranda etkilemektedir.Öğrenci başarısında ailenin sosyo-ekonomik düzeyinin önemli yeri vardır. Ailenin sosyo-ekonomik düzeyi ile gelir düzeyi, yaşadıkları sosyal çevre ve toplum içerisindeki statüleri, bilgisayara sahip olma durumu gibi değişkenler akademik başarıyı etkilemektedirAyrıca,anne-babaların evde çocuklarıyla okulla ilgili sohbet etmeleri, onların ödevlerine yardımcı olmaları, okuldaki etkinliklere ve toplantılara gönüllü olarak katılmaları, öğretmenlerle görüşmeleri gibi birçok uygulama kapsamında değerlendirilen aile katılımı, öğrenci başarısını olumlu yönde etkilemektedir.

 

Anne-Baba Tutumları

Okul öncesi dönemde anne-baba, çocuğun özdeşim modeli olarak önemli bir yere sahiptir. Çocuk, dış dünyayı anne ve babasının gözlüğü aracılığıyla görmeye çalışır.Anne babanın davranışları, çocuğun model alması sonucu taklit yoluyla çocuk tarafından benimsenir ve alışkanlık haline gelerek kişilik gelişiminde önemli bir parça olur.Bu nedenle anne baba tutumları çocuğun eğitilmesinin temellerinden biridir

Görüldüğü gibi akademik başarı pek çok unsura bağlıdır. Bir çocuğun ya da gencin neden başarısız olduğunu sorgulamak için çok yönlü bir inceleme gerekmektedir. Ailelerin çocuğum başarısız,çalışmıyor ya da yapamıyor  gibi etiketleme yapmadan önce çocuklarının neye ihtiyacı var,ne hissediyor hangi alanlarda desteğe ihtiyacı var gibi soruların yanıtlarını araması sağlıklı olacaktır.

Eğer çocuğunuzun akademik başarısından endişe ediyor ve bir çözüm bulamıyorsanız mutlaka bir uzmana danışın.