Ergen Terapisi

Ergen Terapisi

Ergenlik dönemi bireyin oldukça karmaşık hissedebileceği bir dönemdir. Çocukluktan yetişkinliğe geçişi kapsayan bu dönem aslında bireyin kendine kimlik oluşturduğu bir süreçtir.Dolayısıyla bazen sorunlarla başa çıkmak,sosyal çevreyle iletişim kurmak,aile içi çalışmayı önlemek,duyguları tanımlamak ve ifade etmek,sınav stresiyle başa çıkmak,kaygı ve korkuları yatıştırmaya çalışmak oldukça zor bir hal alabilir. Ergen terapilerinde, bireyin kendini tanıması,duygularını sağlıklı şekilde ifade edilebilmesi,yaşadığı olumsuz tecrübelerin işlenip yeniden anlam kazanması hedeflenir. Bu dönemde özellikle ergen bireyin aileyle iletişim kurması zorlaştığından bir uzmandan destek almak faydalı olacaktır.

Ergenlerle Çalışma Alanlarından Bazıları

Sınav kaygısı

Sınav dönemleri özellikle hormonel,ruhsal ve fiziksel değişimlerin yaşandığı ergenlik döneminde olmaktadır. Birey bir taraftan iç dünyasındaki değişime adapte olmaya çalışırken bir taraftan gelecekle ilgili kaygı yaşar ve sıkışmış,çaresiz hissedebilir. Çoğu zaman sınav kaygısının altında birçok farklı kaygı daha bulunmaktadır. Bir uzman eşliğinde kaygının anlaşılması ve kontrol altına alınması yararlı olacaktır.

Başarı ve motivasyon

Motivasyon eksiliği ya da kaybı,nereden veya nasıl başlayacağını bilememe,başarısızlığa tahammül edememe,başarılı hissetmeme,yetersiz hissetme gibi konularda birey bazen zorlu süreçler yaşayabilmektedir.

Öfke kontrolü

Çok öfkeli hissetme,aşırı tepkiler verme,kendine ya da başkalarına zarar verme,sürekli gergin hissetme,öfkesine yenik düşüp ani çıkışlar yahut tepkiler verme hali bireyde öfke probleminin olduğuna işaret edebilir.

Davranış bozuklukları

Sosyal uyum / Aile içi uyum problemleri
Sosyal ortamlarda huzursuz hissetme,uyumlanamama, bireyin ilişki kurmak istemesine rağmen ilişki kurmakta zorlanması ya da hiç ilişki kurmak istememesi,çıkıntı-agresif davranışlar sergilemesi,ortak hareket etmekte zorlanması gibi konular kapsayan uyum problemleri kişide yalnızlık duygusu uyandırabilir ve depresyona sebep olabilir.

Kimlik karmaşası

Ergenlik döneminin en kritik işlevi bireyi bir kimliğe kavuşturarak yetişkinliğe ulaştırmaktır. Bu dönemde birey her şeyi,herkesi sorgular.Doğru bildiklerine yanlış,yanlış bildiklerine doğru diyebilir. Yeni ve tehlikeli şeyler denemeye açık olabilir. Tüm bunlar “ben kimim,ne istiyorum,nelerden keyif alıyorum,nelerden hoşlanmıyorum” gibi aslında çok temel soruların cevaplarını aramaya yönelik davranışlardır. Bu süreçte boşluk hissini çok yoğun yaşayabilirler.Hem kendilerini daha iyi anlamaları hem bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatabilmeleri açısından psikolojik destek almak rahatlatıcıdır.

Depresyon

Uyku problemleri,iştahta artış ya da azalma,yalnız kalma ihtiyacının artması,ilgi ve istek kaybı gibi belirtilerle görülen depresyon ergenlik döneminin diğer zorlayıcı unsurları ile birleştiğinde daha yıkıcı bir hal alabilmektedir.

İlişki problemleri

Ergenlik döneminde bireyin duygudurumunu etkileyen en önemli konulardan biri olan ilişki problemleri hafife alınmamalıdır.Yetişkinlikte yaşanacak sağlıklı ilişkilerin temelinin atılması adına bu dönemde eğer bireyin  başa çıkmakta zorlandığı bir problem varsa,duygularını yatıştırmakta zorlanıyorsa bir uzmandan yardım almak önemlidir.